Přeskočit na obsah

…jsem nemocný nebo blízký člověk umírá

Svátost pomazání nemocných je velkou pomocí při nemoci nebo vážné zdravotní těžkosti. Především totiž člověka posiluje v jeho nemoci, uděluje útěchu a pokoj do srdce a jeho utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. U mnohých tato svátost vede i k tělesnému uzdravení. Umírá-li někdo, tato svátost mu dává sílu ke všem tělesným i duševním zápasům na jeho poslední cestě.

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. 

(List Jakubův 5,14)

Kněží jsou připraveni udělit svátost nemocných umírajícím v kteroukoliv denní dobu. Nejrychlejší způsob je kontaktovat kněze telefonicky.

Společné slavení svátosti nemocných probíhá ve farnosti 1x ročně v období kolem památky Panny Marie Lurdské (11. února).