Přeskočit na obsah

…chci se oženit/vdát

Svatba v kostele je něčím hlubším než jen obřadem s jedinečnou atmosférou. Snoubenci si vzájemně udělují svátost manželství a zavazují se k věrnosti na celý život. Také propojují svůj vztah s Bohem a zavazují se k přijetí potomstva.

V kostele se mohou brát partneři, z nichž je alespoň jeden pokřtěný, a kterým nebrání v uzavření sňatku předchozí závazky (např. předchozí svatba v kostele).


Snoubenci, kteří chtějí uzavřít sňatek v naší farnosti, ať kontaktují kněze ve farnosti. S ním domluví všechny náležitosti. Příprava sestává z několika setkání nejen s knězem, ale i s manžely z farnosti. Proto je důležité domluvit termín svatby i termíny jednotlivých společných setkání ve větším předstihu, minimálně půl roku před zamýšleným dnem svatby.