Přeskočit na obsah

…chci se stát knězem, řeholní sestrou nebo řeholním bratrem

Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je velikým Božím darem. Jeho počátkem může být radost ze služby Bohu, z ministrování, ze služby potřebným lidem. Většinou jde o jemný Boží dotek, který nemusí být až zas tak zřetelný. Proto je důležité nejprve zkoumat opravdovost povolání a jeho motivy. Proč chci jít do kláštera, proč se chci stát knězem? Když přemýšlíte o této cestě, je dobré zajít za knězem ve farnosti a říct mu o svém životě a o své touze zasvětit svůj život Bohu jako kněz, řeholník, řeholnice… A spolu s ním hledat Boží vůli.

Dobré je také poznat spiritualitu různých řádů nebo diecézního kněžství. Je možné kontaktovat kláštery, kněžský seminář, řeholní domy a domluvit se na osobní návštěvu.


Pro vyzvednutí přihlášky do kněžského semináře nebo zprostředkování kontaktu s řeholním domem oslovte kteréhokoliv kněze z farnosti.