Přeskočit na obsah

Synoda 2021 – 2023

  • od

Vážení přátelé, milí farníci, sestry a bratři,

prázdniny jsou již za námi. Doufám, že jste si všichni odpočinuli…..

          Jsem  moc  rád,  že  Vám zde  mohu ( prostřednictvím Diecézního synodálního  týmu → Josef Mikulášek, Robert Svatoň, Mirka Hanáková, Alois Vašků, Lenka Řezníčková, Honza Řezníček, Jan Berka, Jan Liška, Jaroslav Šotola) poslat odkaz na celorepublikový výstup Synodálního Procesu ( SP ), který oficiálně vyšel ke konci července 2022.

Národní syntéza byla vytvořena na základě obsahu jednotlivých diecézních syntéz vyváženým způsobem tak, aby odrážel všechny nejdůležitější aspekty synodality církve. Poté byl text ještě probírán a připomínkován na Národním synodálním setkání.

Budu rád, když si text přečtete a budete šířit dál.

          Na národním setkání opakovaně zaznívalo, že je potřeba v SP pokračovat. Také biskup Nuzík, který je aktuálně pověřený vedením naší diecéze, je jejímu pokračování nakloněn. Prosím tedy i Vás o vytrvalost a odvahu v pokračování, nebo znovuobnovení SP v našich farnostech. 

          Chci také dát vědět, že diecézní synodální tým bude v průběhu podzimu vytvářet materiály pro všechny děkanáty a farnosti, které nám pak budou dány k dispozici.

          A pro „osvěžení paměti“ → jak bude SP dále pokračovat :

do března 2023 Mezinárodní předsynodální shromáždění biskupských konferencí ( Afrika, Oceánie, Asie, Blízký východ, Evropa, Latinská a Severní Amerika )

březen 2023 – Sedm závěrečných dokumentů ze shromáždění

červen 2023 – Generální sekretariát „Instrumentum laboris 2“

říjen 2023    – Biskupská synoda → Řím → ZÁVĚREČNÝ DOKUMENT.

           Přeji Vám všem požehnané dny a radost ze života 

→ koordinátor farností Hranice, Partutovice a Potštát – Ing. Karel Rabinský.

Kontakt: e-mail:  rabinsky.karel@seznam.cz + telefon:  739 246 012.

Zde je odkaz na celorepublikový vstup Synodálního procesu.