Přeskočit na obsah

Noc kostelů

  • od

Hranická farnost se připojuje k Noci kostelů dne 10. června 2022.Nabízíme hranickým školám komentovanou prohlídku farního kostela Stětí sv. Jana Křtitele a to 10.6. v těchto časech: 9.00 10.00 11.00 12.00 a 13.00. K prohlídkám je nutné se přihlásit na e mailu: cprhranice@ado.cz Večer bude otevřen farní kostel od 19 hodin. Součástí programu bude komentovaná prohlídka a duchovní varhanní hudba v podání hranických varhaníků. Hlavní částí programu bude od 20.00 do 21.30. V této době bude prostor kostela otevřen ke ztišení a meditaci. Návštěvníci budou mít možnost rozhovoru s knězem nebo budou moci požádat přítomné věřící o modlitbu. Chvíle ticha se budou střídat s duchovní hudbou a duchovními texty. Prosíme, pozvěte své přátelé či příbuzné, pro které je kostel dosud cizím a neznámým místem. Můžete také přispět k programu tím, že se budete s námi v kostele modlit za úmysly příchozích. Program bude zakončen ve 21.30 svátostným požehnáním. 

BUDE TAKÉ OTEVŘEN KOSTEL NAROZENÍ P. MARIE, „U KOSTELÍČKA“ a to od 19 do 21 hodin.