Přeskočit na obsah

Aktuální informace k synodě

  • od

Vážení přátelé, milí farníci.
Upřímně Vám všem, kteří jste vytvořili skupinky za účelem řešení Synodálního procesu
(SP), chci poděkovat nejen za to, že jste si našli čas v tak náročné době a v období od prosince
2021 až do dnešních dnů jste dokázali zorganizovat schůzky. V Hranicích bylo vytvořeno celkem
7 skupinek, v Partutovicích a Potštátě po jedné skupince. Ve skupinkách se setkávalo 6, max. 11
lidí, a to nejen z naší farnosti a z naší církve, ale i z jiných, protože zejména toto bylo předmětem
ke sblížení, sjednocení a výměny názorů,… Na základě metodik SP jste si ve skupinkách vybrali
jedno téma, kterým jste se zabývali v průběhu dalších dvou schůzek až do dnešního dne.

Do 28.2.2022 (pondělí), na základě komunikace se mnou a s diecézním koordinátorem
a posléze s Vámi, chci Vás – vedoucí skupinek, touto formou – ještě jednou povzbudit a zároveň
požádat o vyplnění tzv. závěrečného formuláře k SP ( celkem 55 otázek ), který mi prosím zašlete
buď formou „scan“ na mou e-mailovou adresu, nebo osobně v tištěné podobě. Mj. v tištěné
podobě jsem již 2 tyto formuláře obdržel, za což vedoucím skupinek děkuji. Výsledkem Vašich
schůzek bude zpracovat Vaše podněty, návrhy, připomínky, rady, ale i jiné zkušenosti a zahrnout
do závěrečného formuláře SP, a ostatní, nad rámec podkladů k SP, budeme řešit na nejbližším
setkání pastorační rady.

Mým (posledním) úkolem je zkompletovat těchto 9 závěrečných formulářů a zaslat
diecéznímu koordinátorovi.


V neposlední řadě, chci jménem všech vedoucích skupinek, všem ostatním
farníkům, kteří se z různých důvodů (zejména zdravotních) nemohli zúčastnit schůzek ve
skupinkách k SP a modlili se za nás, co nejsrdečněji poděkovat.


S úctou – koordinátor farností Hranice, Partutovice a Potštát – Ing. Karel Rabinský.

Kontakt: e-mail: rabinsky.karel@seznam.cz
telefon: 739 246 012