Přeskočit na obsah

Synoda 2021 – 2023

 • od


Milí přátelé, farníci.
Jsme ve fázi, kdy nastalo setkávání se ve skupinách ( 5 – 8 lidí ), v průběhu kterých se společně
zamýšlíme nad předloženými tématy, z nichž se budou formulovat vlastní zkušenosti, přání, náměty,
očekávání,…Skupinky svolává a řídí tzv. vedoucí, moderátor usměrňuje vystoupení ( diskusi ) členů
skupinky, přičemž zapisuje připomínky, náměty, či jiné poznatky vystupujících k vybranému tématu.
Tato fáze bude trvat do konce února 2022.


Měli jsme možnost si vybrat níže uvedená témata:

 1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ: V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné
  cestě.
 2. NASLOUCHAT: Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce,
  bez předsudků.
 3. UJMOUT SE SLOVA: Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy
  svobodně, pravdivě a s láskou.
 4. SLAVIT: „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného
  naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
 5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ: Synodalita slouží misijnímu poslání
  církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.
 6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI: Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost,
  ale umožňuje také vzájemné porozumění.
 7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI: Dialog mezi křesťany různých vyznání,
  vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo.
 8. AUTORITA A SPOLUÚČAST: Synodální církev je církví participující a spoluodpovědnou.
 9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT: V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě
  rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.
 10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY: Synodalita s sebou nese vnímavost pro
  změnu, formaci a neustálé učení se.

Vedoucí skupinek průběžně informují koordinátora formou krátké zprávy o setkání se skupinkou, mj.
zda-li do skupinky chtějí dalšího zájemce ze jmenného seznamu z  kostela, jakým tématem jste se
zabývali a jak budete pokračovat, případně další poznatky, náměty, připomínky a dotazy,…
Pište prosím na mou e-mailovou adresu – rabinsky.karel@seznam.cz

Koordinátor farností Hranice, Partutovice a Potštát – Ing. Karel Rabinský.