Přeskočit na obsah

Program roku pro mládež děkanátu

  • od

Ve spolupráci a za souhlasu mladých z našeho děkanátu jsme připravili program školního roku 2020/2021, který nás má formovat a skrze nějž se pokusíme navázat nové vztahy a nová přátelství.

Program studentských pátků:

  • 16.45 příležitost ke svaté zpovědi,
  • 17.30 mše svatá,
  • 19.00 katecheze na faře, občerstvení, diskuse, společné neformální setkání.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit při studentském pátku mše svaté v 17.30 (např. ZUŠ, kroužky,…), jste srdečně vítání od 19.00 na faře na katechezi.