Farnost Potštát

Farní kostel
sv. Bartoloměje

Bohoslužby:

  • neděle 8.00
  • čtvrtek 8.00

Filiální kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Pravidelné bohoslužby se zde nekonají.

IČO: 451 80 229

Číslo účtu: 243 590 199/0300