Farnost Partutovice

Farní kostel sv. Mikuláše

Bohoslužby:

  • neděle 9.30
  • pátek 17.30

IČO: 667 43 265

Číslo účtu: 229 265 824/0300