Přeskočit na obsah

…chci se nechat pokřtít v dospělosti

Křest je modlitba spojená s obřadem ponoření nebo polití vodou. Toto jednoduché gesto je však znamením hlubší skutečnosti, která se odehrává v lidském nitru. Křest je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem je člověk navždy spojen s Ježíšem a jeho obětí na kříži. Stává se Božím dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny hříchy.

Pro křest se musí člověk svobodně rozhodnout. Po tomto rozhodnutí následuje delší období přípravy, tzv. katechumenátu.


Zájemci o křest v dospělosti se přihlásí u kněze ve farnosti. Společně se pravidelně setkávají, modlí se a seznamují se se všemi oblastmi křesťanské víry.