Přeskočit na obsah

…chci přijmout Pána Ježíše v eucharistii

Eucharistie (někdy také zúženě nazývaná Svaté přijímání) je tím nejcennějším, co církev uchovává. Věříme totiž, že eucharistie je živý Bůh, Ježíš Kristus, který je přítomný pod podobami chleba a vína. Proto prokazujeme eucharistii nejvyšší úctu.


První svaté přijímání dětí slavíme v našich farnostech pravidelně každý rok. Předchází mu několikaměsíční příprava. Je dobré se zajímat o tuto možnost u kněží ve farnosti. Společné zahájení přípravy bývá včas ohlášeno.

Dospělí, kteří chtějí přijmout Pána Ježíše ve svatém přijímání, jsou samozřejmě také zváni. Individuálně se domluví s knězem, který jim poskytne další informace.