Přeskočit na obsah

Synoda 2021 – 2023

  • od

Dokument kontinentální fáze synody ( DKFS ) a další informace

Vážení přátelé, milí farníci děkanátu Hranice, sestry a bratři, ale i ostatní přátelé široké
veřejnosti, kteří čtete a sledujete tyto webové stránky.

Úvodem si dovoluji Vám všem výše citovaným s upřímností popřát do nového roku 2023
zejména zdraví, Boží požehnání, vzájemný cit a lásku, každodenní vedení Duchem
svatým při veškeré Vaší činnosti a bytí.


Chci Vás informovat o Synodálním procesu ( SP ). Nyní jsme v čase tvorby
závěrečného Dokumentu kontinentální fáze synody ( DKFS ). Jak jsme se k tomu závěru
dopracovali? Byl jsem osloven o. Janem Berkou ( diecézním koordinátorem SP ), zda-li bych
sestavil skupinku lidí z řad bývalých vedoucích skupinek farností, kterých bylo 8, za účelem
dopracování DKFS. Tento text byl nejdříve zaslán v cizím jazyce, posléze přeložen do češtiny
a pak vznikl tzv. pracovní DKFS s následně vzniklými 3 – mi otázkami, kterými jsme se měli
zabývat. Měla být vytvořena jedna skupinka z řad výše jmenovaných, kdy na jediné schůzce
a dle přesně stanovené Metodiky, měly být zpracovány odpovědi na zadané 3 otázky, které
zde uvádím:

A) „Které intuice po přečtení a modlitbě nad Dokumentem pro kontinentální etapu
(DKE) nejsilněji rezonují s živou zkušeností a realitou církve na vašem kontinentu?
Které zkušenosti jsou pro vás nové nebo poučné?“

B) „Jaká podstatná napětí nebo rozdíly se po přečtení a modlitbě nad DKE
ukazují jako obzvláště důležité z pohledu vašeho kontinentu? Jaké otázky nebo
problémy by se tudíž měly v dalších krocích procesu řešit a zvážit?“

C) „Když se podíváme na to, co vyplývá z předchozích dvou otázek, jaké
jsou priority, opakující se témata a výzvy k akci, které lze sdílet s ostatními místními
církvemi po celém světě a projednávat během prvního zasedání synodálního
shromáždění v říjnu 2023?“

Po zvážení a zejména odevzdání se v modlitbách → jsem se rozhodl, že tento „úkol“
přijímám a oslovím vedoucí skupinek. Těm jsem předal Metodiku a DKFS v pracovní verzi
( která byla určena jen pro jejich potřebu ) s uvedenými 3-mi otázkami. Následovala doba
vyjednávání, telefonátů, zasílání e-mailů a po delším čase zapřičíněném z důvodu
zaneprázdněnosti ať už v zaměstnání, či nemocí, ale i doby adventní a blížících se Vánočních
svátků se nebylo možné v ani jednom mnou navrhovaném termínu se setkat. Proto pouze 3
zapálení vedoucí → a díky Bohu za ně → Blažena Důjková, Leoš Andrýsek a Jan Hegar,
byli plně „zapáleni“ a za stanovených „pravidel“ se sešli a vypracovali odpovědi. Nebylo to

jednoduché → 30-tistránkový DKFS si museli několikrát prostudovat, kdy postupem času
dospěli k odpovědím. Odpovědi jsem v určitém časovém úseku prostudoval, zkompletoval
a předal o. Janu Berkovi, který našemu týmu formou e-mailu poděkoval slovy:

„Chvála Kristu, velmi děkuji za Vaše nasazení a pečlivost ve zpracování. Velmi se mi líbí
styl i jazyk zaslaného dokumentu. O dalším vývoji Vás budu informovat.“

Přeji hezké dny, o. Jan Berka.

Závěrem: Podobně rozsáhlý závěr za celou českou katolickou církev pak bude základem
pro delegáty katolické církve v ČR, kteří se zúčastní Kontinentálního setkání synodálního
procesu, který se bude konat v Praze ve dnech 6.-10. února 2023.

Co bude následovat?
do března 2023 – Mezinárodní předsynodální shromáždění biskupských konferencí ( Afrika,
Oceánie, Asie, Blízký východ, Evropa, Latinská a Severní Amerika )
březen 2023 – Sedm závěrečných dokumentů ze shromáždění
červen 2023 – Generální sekretariát „Instrumentum laboris 2“
říjen 2023 – Biskupská synoda → Řím → ZÁVĚREČNÝ DOKUMENT.
Přeji Vám všem požehnané dny a radost ze života
→ koordinátor děkanátu Hranice – Ing. Karel Rabinský.
Kontakt: e-mail: rabinsky.karel@seznam.cz + telefon: 739 246 012.