Přeskočit na obsah

Koncert duchovní hudby

  • od

Přijměte srdečné pozvání na koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU), které vystoupí v sobotu 26. listopadu v 17:30 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích.

PSMU založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil tak základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového obsahu, s nutností zcela nové koncepce umělecké práce – progresivní dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní intonace, zpěv zpaměti. PSMU přispělo k obohacení národní kultury i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, ale také vznik četných a osobitých sborových děl.

Umělecký vedoucí Mgr. Jiří Šimáček (1976) pochází z Ostravy. V letech 1991-1997 navštěvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde studoval hru na lesní roh. Dále rozvíjel své hudební vzdělání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity studiem oboru sbormistrovství – hudební výchova (1999-2004). Věnuje se výuce hry na dechové nástroje a pracuje se sbory DAJŠ a Cantabo, se kterými získal několik hlavních cen.