Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Svátosti uzdravování – svátost smíření. Svátost smíření (svatá zpověď) je vyvrcholením pokání křesťana, v níž se odpouští hříchy mocí Kristovou. (Katechismus katolické církve 1422-1498)

Podmínky:

  • lítost – tj. bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu spojeného s předsevzetím v budoucnu již nehřešit
  • vyznání hříchů před knězem – je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy, kterých je si kajícník vědom, u všedních (každodenních vin) není zpověď nezbytná, ale církev ji naléhavě doporučuje. Pravidelná zpověď všedních hříchů pomáhá vychovávat svědomí, bojovat proti zlým náklonnostem, dát se Kristem uzdravit a růst v duchovním životě.
  • zadostiučinění (pokání) – po rozhřešení musí kajícník vykonat něco navíc, aby napravil a částečně odčinil svoje viny, musí vykonat pokání (modlitba, almužna, služba bližnímu, skutky milosrdenství)
  • svátost smíření je nutná minimálně jedenkrát za rok – nejlépe o Velikonocích, doporučuje se však jedenkrát za měsíc

Příležitost ke slavení svátosti smíření je v naší farnosti půl hodinu před každou mší svatou (kromě neděle dopoledne, před Vánocemi a Velikonocemi také během dne podle rozpisů na nástěnkách. Je možné se také domluvit s konkrétní knězem osobně.

 

Život je krásný :)