Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Svátosti uvedení do křesťanského života – Eucharistie. Eucharistie označuje jak Kristovo tělo a krev (to je svátost), tak mši svatou, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Středem slavení eucharistie (mše svaté) je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého stanou tělem a krví Krista (svátost). Jiný název pro tuto svátost je „svaté přijímání“, které věřící přijímají během slavení mše svaté. (Katechismus katolické církve 1322-1419)

Podmínky všeobecně:

  • křest, víra v přítomnost Krista v Eucharistii
  • život v přátelství s Bohem, nepřítomnost těžkého hříchu (lehké hříchy dáváme Pánu na začátku mše svaté lítostí)
  • řádné plnění povinností křesťanského života a žije-li v manželství, má být uzavřené před církví

Podmínky pro 1. svaté přijímání:

  • předpokládá se absolvování 2 až 3 roky výuky náboženství a společná příprava na faře a v kostele od začátku postní doby do začátku června

Mši svatou slavíme v naší farnosti každý den podle ohlášení. Nemocní mohou přijímat eucharistii kdykoliv na požádání doma či v nemocnici.

    1. svaté přijímání dětí v  Hranicích bude  letos  v  neděli  3. 6. 2018 při  mši  svaté  v  10:00  hodin  ve  farním  kostele, v Ústí v neděli 10.6.2018.

    Příprava   dětí   v   Hranicích  bude  probíhat  každé   pondělí  na  faře v 16:30 hodin.  První setkání je v  pondělí 19.2.2018  v  16:30  hodin  na faře.

    Předpokladem je, že děti chodily aspoň 2 a  půl  roku  do  náboženství, chodí  v  neděli  na  mši  svatou  a  chtějí  do  náboženství  chodit  i  v  příštích  letech. Je   vhodné,  aby  děti  na  přípravu  doprovázeli  rodiče.   Bude  i  několik   setkání  pro  rodiče,  první  je  v   neděli   25.2.2018  v  16:30  hodin  na  faře  v  Hranicích.

Život je krásný :)