Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Pán Ježíš uzdravoval nemocné a odpouštěl jim hříchy. Skrze víru, modlitbu kněze a pomazání posvátným olejem pozdvihne Pán duši nemocného a odpustí mu hříchy, může uzdravit nebo dát sílu k nesení těžkostí a bolesti.

Podmínky:

  • přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí. Přítomnost příbuzných je tady velmi vhodná – spolu se modlí
  • opakovaně může člověk přijmout při zhoršení stavu nebo jiné nemoci
  • věk nerozhoduje

V naší farnosti se uděluje tato svátost také společně v kostele během bohoslužeb v měsíci říjnu, jinak na požádání v nemocnici nebo doma. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli osobně nebo telefonicky na farním úřadě. Neodkládejte udělení této svátosti vašim blízkým.

Mše svatá v nemocnici je každou sobotu ve 13:30 hod.  mše svatá bývá v areálu nemocnice v jídelně lékařů naproti lékárny.

NÁVŠTĚVA  NEMOCNÝCH

Zájemce o návštěvu kněze u nemocných přihlaste v sakristii nebo na farním úřadě.  Je  možno  se  přihlásit  i  telefonicky  na  čísle  581 601 667.

Život je krásný :)