Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Poslední rozloučení s našimi zemřelými. Dar útěchy pro pozůstalé a povzbuzení v naději, že život nekončí ve smrti.

Církevní pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí slavnostního katolického pohřbu může být mše svatá, buďto před cestou na hřbitov, anebo častěji po pohřbu (tzv. zádušní mše neboli rekviem).

Podmínky:

  • Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi
  • formálním aktem z ní nikdy nevystoupili

Jak postupovat:

  • Po smrti blízké osoby je dobré pohřeb předběžně domluvit na faře osobně nebo alespoň telefonicky.
  • Po stanovení možného termínu je potřebné nahlásit údaje, které se zapisují do matriky pohřbených a domluvit varhaníka a jiné konkrétní představy o obřadu (se mší svatou nebo beze mše svaté, nebo jen výkop hrobu…)
  • Pohřební obřad se může konat v kostele (farním kostele Stětí Jana Křtitele, poutním kostele Narození Panny Marie, filiálním kostele Petra a Pavla v Ústí)
  • Po církevních obřadech může být tělo zemřelých uloženo na hřbitově anebo určeno ke zpopelnění
  • Lze také domluvit obřad uložení urny do hrobu na hřbitově
  • Mše svatá zádušní může byt odsloužena i v pozdějším terminu.

 

Bože, víme, že náš život je krátký

a že neznáme hodinu své smrti.

Ale víme také, že ty jsi věčný

a že tvé milosrdenství je nekonečné.

Dej nám svého svatého Ducha,

abychom ti ve společenství tvé církve

po celý život poctivě a svatě sloužili,

abychom v tebe vždycky věřili

a spoléhali na tvou pravdu,

abychom v tobě měli svou naději

a prokazovali lásku všem lidem.

A když náš pozemský život skončí,

otevři nám své věčné království.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

(pohřební obřady)

Život je krásný :)