Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouštějí se mu hříchy, získává duchovní dary. (Katechismus katolické církve 1213-1284)

Podmínky přijetí svátosti:

a) křest dítěte:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista – víra rodičů
  • příprava rodičů (v rozsahu 4 setkání rodičů – dle domluvy – u církevně sezdaných může být setkání méně)
  • kmotr má být praktikující katolík – biřmování (od biřmování může udělit výjimku kněz, který křtí)
  • svátost křtu se udílí v naší farnosti dle domluvy v sobotu (beze mše svaté) nebo v neděli během mše svaté v 10 hodin.

b) křest dospělého:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista – praktikující víra
  • příprava dospělých katechumenů má trvat zpravidla minimálně jeden rok, záleží na zapojení se do církve a do farního společenství.
  • termín vlastního křtu se určuje dle připravenosti jeho žadatelů – nejraději křtíme o Velikonocích

Termín křtu si můžete domluvit na faře či se zeptat kněze po skončení mše.

Život je krásný :)