Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Svátosti ke službě společenství – svátost manželství

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem. (Katechismus katolické církve 1601-1666)

Podmínky:

  • být pokřtěn, být svobodný, být plnoletý
  • sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek (nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí)
  • katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele – pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví; zůstává členem církve, ale nemůže chodit ke svatému přijímání a být kmotrem; o své situaci se může poradit s knězem

V naší farnosti připravuje snoubenecké páry kněz a některá setkání mají s pověřenými manželskými páry (zajišťuje CPR). Je vhodné přijít na faru včas (půl roku před plánovanou svatbou) a zamluvit si termín; vlastní příprava trvá zhruba tři měsíce (tj. asi osm setkání – dle dohody). Svatební obřady se konají většinou v sobotu při mši svaté nebo při samostatném obřadu.

Život je krásný :)