Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře. Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. Její zvláštní silou je křesťan uschopňován, aby se stával více dospělým ve víře a v životě. Svátost biřmování nás motivuje ke statečnému svědectví života mezi lidmi(Katechismus katolické církve 1285-1321)

Podmínky:

  • křest
  • věk – minimálně třináct let (posouzení individuální)
  • kmotr – již biřmovaný

Příprava probíhá pod vedením kněze zpravidla jedenkrát za čtrnáct dní po dobu jednoho roku.

Příprava v naší farnosti se koná jednou za 4 roky (poslední biřmování u nás bylo v roce 2016)

Život je krásný :)