Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Historie Hranické farnosti

Založení města je datováno řadou listin v rozmezí 12.–13. století, především falz, které vznikly v průběhu sporů o hranický újezd mezi kláštery Rajhradským (řád benediktinů) a Hradisko u Olomouce (premonstráti). V období do husitských válek bylo město častým artiklem premonstrátských zástav, a majitelé újezdu se proto velmi rychle střídali. Novou etaou v dějinách města nastolilo obsazení města husitskými vojsky (Jana Tovačovského z Cimburka) roku 1427. Po bitvě na Bílé hoře bylo město roku 1620 vzato pod kontrolu císařskými vojsky. Majetek získal roku 1622 kardinál František Serafínský z Dietrichsteina. Ten město téměř na tři sta let začlenil do dietrichsteinského dominia.

Kostel stětí Jana Křtitele

Pozdně barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele s klasicizujícím nádechem byl navržen dietrichštejnským architektem Františkem Antonínem Grimmem v roce 1752. Samotná výstavba probíhala v letech 1754 – 1763 a stavební práce řídil Jakub Antonín Slováček ze Židlochovic. Výzdoba kostela pochází většinou z 60. a 70. let 18. století. Kostelní varhany zhotovil v roce 1767 Jan Výmola.

Život je krásný :)