Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

I když pozůstáváme v karanténě, velikonoční svátky se blíží. Slavíme dnes 4. neděli postní tzv. letáre, tzn. radostí – růžovou. Okolností, které prožíváme tomu nenapovídají, ale možná více než jindy nám uvědomují stav, ve kterém se nachází lidstvo, které se vzdálilo od Boha. Tím více tedy potřebujeme využit možnosti, které máme, abychom obnovili svou lásku k Bohu a pomáhali v tom jiným. Dnešní Evangelium nám připomíná: „Kristus je naše světlo, On otevírá oči slepým“ – nepochybně tedy, když se k Němu přiblížíme, pomůže rovněž nám lépe, tzn, po Božímu – vidět. 

Možnosti modlitby v kostele a zpovědí, zůstávají jako v minulém týdnu, tzn. v každý den kostel je zpřístupněný od 15.00 do 17.00 hod., v neděli dodatečně od 9.00 do 10.30 hod. V tom čase kromě modlitby, adorace, rozjímání je zároveň možnost zpovědí. Na dnešní neděli, jako v minulou je rovněž dispenz od povinnosti účasti ve mši svaté. Každý může tu povinnost naplnit doma, třeba duchovním spojením v modlitbě /u nás v kostele sloužíme s o. Jaroslavem mši svatou denně v 18.00 hod. – bohužel bez přístupu veřejnosti/. Pamatujeme však na všechny s námi duchovně spojené. Objímáme modlitbou, vyprošujeme potřebné milosti a na ten těžký čas žehnáme.

                                                  ​P. Janusz Łomzik

Život je krásný :)