Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

3. neděle postní      

   Letošní postní dobu přichází nám prožívat ve skutečně výjimečných podmínkách. Potřebujeme zápasit o svou víru nejen, jako dříve v prostředí, které se vzdaluje od Boha, ale rovněž v těžké situaci, do jaké jsme se dostali v důsledku šíření se vážné nemoci, jakou je „koronavirus“. Musíme chránit své zdraví a zdraví jiných /kvůli existujícímu obrovskému ohrožení zdraví a života/, a přitom nemůžeme v tom čase spousty, spojených s tím otázek, zapomínat na zdokonalování svého vztahu s Bohem, tedy své víry. Poněvadž rozum a nařízení nám nedovolují naplno využívat běžné způsoby, tedy častá mše svatá či jiné pobožnosti a velké shromáždění v kostele, snažme se o soukromé možnosti, možná zanedbané, nebo zapomenuté, ke kterým patří soukromá či rodinná modlitba v domu /růženec, křížová cesta, korunka k Božímu milosrdenství, různého druhů noveny…/, čtení Písma svatého či rozjímání, na které většinou je nám těžko najit čas. 

Nestěžujme si tedy, že „nemůžeme nic dělat“, neboť „nic není v kostele“. My – já a o. Jaroslav, ze své strany se snažíme modlit za všechny farníky a vyprošovat potřebné milosti /každý den v 18.00 hod./, ale víme, že hodně záleží především na našem společném duchovním spojení a vzájemném pochopení a podpoře. 

         Všichni tedy využijme dobře ten čas zkoušky, který jako každý jiný, dokáže nás nepochybně obohatit, jestliže s ním správně naložíme. 

                                                           P. Janusz Łomzik


Život je krásný :)