Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Historie zjevení sv. Michaela

​      Počátky kostela sv. Michaela Archanděla na hoře Gargano sahají ke konci 5. století a jsou spojeny s prvním zjevením se tohoto Archanděla, zjevením známým dnes jako příběh se zaběhnutým býkem. Podle písemných pramenů se v roce 490 doneslo k jednomu bohatému statkáři ze Sipontu (podle některých pramenů jím byl velitel místní vojenské posádky Elvio Emanuele), že se mu zaběhl nejkrásnější býk z jeho stáda, pasoucího se v oblasti pohoří Gargano. Jeho majiteli se ho podařilo po dlouhém hledání najít až u vchodu do jeskyně na vrcholu hory, před nímž býk klečel. V návalu hněvu na neposlušné zvíře vystřelil z luku, avšak šíp se nevysvětlitelným způsobem vrátil zpět a poranil střelce. Zděšený statkář o všem zpravil místního biskupa sv. Vavřince, jenž nařídil tři dny modlitby a pokání. Navečer třetího dne se biskupovi zjevil sv. Michael a řekl mu: „Já jsem Michael Archanděl a stojím stále před Boží tváří. Tato jeskyně mi je zasvěcena; já sám jsem jejím strážcem… Tam, kde se skála otvírá, budou odpuštěny lidské hříchy… Modlitby, které zde budete vznášet k Bohu, budou vyslyšeny. Běž na horu a vyhraď tuto jeskyni křesťanskému kultu.“  

Číst dále...

Historie sochy sv. Michaela

Socha sv. Archanděla Michaela byla zhotovena v roce 1507 sochařem Andreem Contuccim, zvaným Sansovino.

Je uložena v drahocenné stříbrně-křišťálové skříňce stojící na skalním bloku pokrytém mramorovými pláty. Vysoká je 130 cm a byla vytesána z bílého carrarského mramoru. Je ozdobena křídly zlaté barvy, která nahradila původní mramorová. Socha znázorňuje Knížete nebeských vojsk v oděvu římského legionáře, pod jehož nohama leží přemožený Satan coby netvor s opičí tváří, kozlíma nohama, lvími spáry a dračím ocasem.

Sv. Michael je zas znázorněn jako usmívající se mladík s vlnitými vlasy ve vojenské zbroji a pláštěm splývajícím mu na ramena.

S myšlenkou vytvoření sochy přišel kardinál Antonio z Monte San Savino a její zhotovení spolufinancovala čtyři španělská knížata, jejichž rodové erby byly vyryty do jejího podstavce.

Při slavnostech bývá socha sv. Michaela přizdobena ještě korunou a náramkem s obrázkem orla na levé ruce, což upamatovává na zázračné procesí vedené sv. Vavřincem. Meč, který třímá socha v pravici, bývá každého 29. září nesen ve slavnostním procesí k jeho cti.

                                &...

Číst dále...

Hnězdno

Podle legendy tři bratři Lech, Čech a Rus hledali místo, kde by se mohli usadit. Nalezli pahorek, na němž stál starý dub, na kterém seděl bílý orel. Lech se zde rozhodl usadit. Kolem dubu zbudoval svůj hrad, nazval ho Hnězdno podle orlího hnízda a bílého orla přijal za svůj znak. Zbývající bratři pak putovali dále, Čech na jih a dál původ Česku, zase Rus na východ a dál původ Rusku.

Historie

Od konce 8. století tu stálo obranné hradiště kmene Polanů na návrší Lecha. V době Měška I., po jeho křtu a manželství s přemyslovskou kněžnou Doubravkou v roce 966 /a křtu celého Polska/, město bylo rozšířeno a stalo se hlavním městem polského státu. V Hnězdně byla roku 977 pochována Doubravka (manželka Měška I., českého původu, která přinesla křest Polsku) a roku 999 svatý Vojtěch po jeho mučednické smrti v Prusku v roce 997.

V roce 1000 se u jeho hrobu sešel na své pouti německý císař Ota

. s polským knížetem Boleslavem I. Chrabrým – toto setkání je známo jako hnězdenský sjezd. Při této příležitosti zde bylo založeno arcibiskupství, jemuž byla podřízena další nově založená polská biskupství (Krakov, Vratislav a Kolobřeh). V roce 1025 se v Hnězdně konala korunovace Boleslava Chrabrého jako prvního polského krále. V roce 1039 dobyl město český kníže Břetislav I., který je přitom vypálil a katedrálu v...

Číst dále...

Licheń

Licheň

– historie mariánského sanktuária

 

Pro obyčejného poutníka historie Lichně, to je především historie zjevení Panny Marie, které sahají počátků 19. století, kdy se voják Tomáš Kłossowski v roce 1813 účastnil napoleonské bitvy pod Lipském. Během bitvy utrpěl smrtelnou ránu. Ležel na zemi bez šance na záchranu. Tehdy se začal úpěnlivě modlit k Boží Matce – prosil o pomoc a křečovitě mačkal medailku, kterou nosil na krku. Najednou spatřil kráčet nádhernou ženu v amarantových šatech se znamením Bílého Orla v koruně na prsou. Kdy se k němu přiblížila, poznal v ní Boží Matku. Maria slíbila Tomáši, že nezemře, ale vrátí se domů. Nařídila mu však, aby po návratu našel obraz s co nejvěrnějším Její vyobrazením. Řekla také, aby tento obraz umístil na veřejném místě, a aby se o něm dozvěděli lidé.

Kłossowski byl skutečně zachráněn. Vrátil se do vlastí. Našel si byt ve ...

Číst dále...

Očistec obraz milosrdenství Boha

Očistec

...

Číst dále...

Pořad bohoslužeb od 2. srpna

​...

Číst dále...

Pořad bohoslužeb čitelný

Číst dále...

POØAD BOHOSLUŽEB

...

Číst dále...

Pořad bohoslužeb 9.8. - 16.8.

​...

Číst dále...

Pořad bohoslužeb 9.8. - 16.8.

POØAD BOHOSLUŽEB

...

Číst dále...

Život je krásný :)

Copyright © 2019, Farnost Hranice na Moravě