Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Ministranti | Schola | Chrámový sbor | Úklid | Knihovna

Ministranti

Zájemci o ministrování mohou přijít přede mší svatou do sakristie. Pravidelné schůzky se zatím nekonají.

Schola

Schola se schází každou neděli v 8:30 na faře v Hranicích, pouze během školního roku. Malou scholu vedou Hana Popravová a Erika Šindlerová. Velkou scholu vede Vojtěch Kratochvíl ml. a Michal Kočnar.

Chrámový sbor

vede Jana Kohoutová. Nácvik na Vánoce bude 3. prosince 2017 po večerní mši svaté – tj. v 19:30 – na faře. 

Úklid

  • Na faře probíhá vždy v pondělí odpoledne.
  • Úklid kostela se koná každý čtvrtek – po ranní mši svaté uklízí 1., 2. a 3. skupina

                                                                         – po večerní mši svaté uklízí 4. skupina

Rozpis skupin je na nástěnce v předsíni kostela. Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci s úklidem mohou přijít rovnou na úklid nebo se nahlásit v zákristii (po mši).

                                                                              Děkujeme :-)

SETKÁNÍ  ÚKLIDOVÝCH  SKUPIN

Bude 27. prosince ve 13:30 hodin na faře v Hranicích.

Na toto povánoční setkání zveme i ty, kteří se chtějí do této služby zapojit, a kteří slouží v kostele i jiným způsobem (kostelníci, lektoři, akolyté…)

Knihovna

Ve farní knihovně si můžete zapůjčit různé tituly z literatury duchovní, odborné, dětské bible či beletrii. Knihovna je přístupná během úředních hodin a v době, kdy je někdo na faře k dispozici.

Život je krásný :)