Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

CENTRUM PRO RODINU JITŘENKA HRANICE

AKTUÁLNĚ

Jsme děkanátní pobočka olomouckého Centra pro rodinný život. Naším hlavním posláním je podpora rodiny, upevňování manželských a rodinných vztahů, zvyšování rodičovských kompetencí a výchova dětí a mládeže ke stabilním partnerským vztahům a zodpovědnému rodičovství. K tomu patří i podpora rodiny a hájení jejich potřeb ve společnosti. Podporujeme také úctu k životu a důstojný život od početí do přirozené smrti.

Na podporu děkanátního CPR vzniklo v roce 2008 o. s., nyní zapsaný spolek – Centrum pro rodinu Jitřenka z. s.

Naše aktivity se konají:

 • v Hranicích (fara, Městaká knihovna, stacionář Archa, DDM…)
 • v Lipníku nad Bečvou (fara, Městská knihovna, Charita…)
 • naše programy můžeme nabídnout i vaší farnosti ,případně vám můžeme pomoci se založením klubu maminek, manželského společenství nebo setkávání Hnutí modliteb matek 

Jak nás můžete podpořit? 

 • stát se členem našeho spolku (CPR Jitřenka)
 • sponzorským darem (můžeme vystavit potvrzení o daru)
 • modlitbou
 • účastí na našich akcích

NABÍDKA NAŠICH PROGRAMŮ

KLUBY MAMINEK s malými dětmi:

scházíme se v pondělí a ve středu dopoledne od 8:30 do 12 hodin na faře v Hranicích. V pondělí se mohou maminky připojit k modlitbám matek, ve středu se mohou účastnit krátkých besed na různá témata. V klubu si společně povídáme, hrajeme si, tvoříme, zpíváme, společně si opakujeme různé říkanky, hrajeme maňáskové divadlo. Během modliteb jsou děti, které vydrží bez maminky, v herně s hlídací tetou.

Jednou měsíčně se v úterý od 16 hodin koná odpolední klub rodičů s minikatechezí.

SPOLEČENSTVÍ:

 • každou sudou středu se od 17 hodin schází ženy k odpoledním modlitbám matek. Maminky s malými dětmi se mohou připojit k modlícím se matkám v pondělním klubu mainek.
 • jednou měsíčně v úterý se od 16 hodin schází ženy k modlitbám manželek.
 • jednou měsíčně v úterý je od 17 hodin Kavárnička s biblickými tanci, což je modlitba gesty
 • jednou měsíčně se schází na faře společenství manželů

OSTATNÍ PROGRAMY:

dále nabízíme různé besedy, vzdělávací kurzy, sebepoznávací semináře, semináře o vztazích, o výchově, besedy ve školách, tvořivé programy, příměstské tábory…

Podrobnosti o našich akcích a aktivitách naleznete na našem webu http://hranice.dcpr.cz/

Život je krásný :)