Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Charita je součástí katolické církve, její pracovníci dostávají pověření k organizované službě lásky jménem církve. Skrze službu lásky církve, která má být v harmonii spolu s udělováním svátostí a zvěstováním slova, mají potřební zakusit dotek samotné Boží lásky.

Charita Hranice je organizační složkou Arcidiecézní charity Olomouc, našim zřizovatelem je olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Územní působnost je celý hranický děkanát – města Hranice, Lipník nad Bečvou, Potštát a přilehlé obce.

Posláním Charity Hranice

je poskytovat kvalitní sociální a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženými sociálně-patologickými jevy a realizovat humanitární pomoc osobám v krizových situacích.

Svou činností, která vychází z křesťanských hodnot, podporujeme klienty v začlenění do běžného života.

Charita Hranice poskytuje zdravotní a sociální služby:

 • Charitní ošetřovatelská služba
 • Charitní pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Denní centrum Archa
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

Charita Hranice organizuje

 • Charitní šatník
 • Tříkrálovou sbírku
 • Postní almužna
 • Vánoční balíček na Ukrajinu
 • Týden s Charitou Hranice
 • Pomoc občanům při mimořádných událostech
 • Poutě seniorů na Svatý Hostýn

více informací na www.hranice.charita.cz

Život je krásný :)