Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Hranice na Moravě....

Menu

Události v den:

20. Březen

18:00: mše - Hranice (kostel)

- 1/ za + rodiče Oplatkovy, jejich živé a + děti 2/ dantis


Kvůli nařízením ohledně šířící se nemoci a skutečnosti, že na hranicku máme už 2 potvrzené případy nemoci:

* Křížové cesty se ruší

* mše sv. bude sloužená soukromě bez přístupu veřejnosti v Hranicích v 18.00 hod. /prosíme o telefonické kontaktování ohledně domluvených úmyslů mši svatých/

Srdečně vyzýváme o duchovní spojení v tomto čase, třeba modlitbou růžence či korunkou k Božímu milosrdenství ​/budeme v tomto čase myslet na všechny s námi spojené touto cestou a podporovat jejich duchovní svaté přijímání/

* Kostel bude denně otevřený v hod. od 15.00 do 17.00 hod.; v neděli bude otevřený v hod. od 9.00 do 10.30 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. V tom čase bude zároveň možnost zpovědi

                                                                 více: Ohlášky - 22. březen


Plánovaná na sobotu - 28. března, příprava na I. sv. Přijímání se ruší. Prosíme rodiče o probrání a nauku děti dodaných otázek a Desatera. O dalším postupu budeme informovat, dle situace.


V posledních dnech Apoštolská Penitenciárie udělila mimořádné odpustky věřícím v situaci současné pandemie. V dekretu mezi jinými čteme: Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě.  /celý dokument viz: Dekret Ap. Pen./

Život je krásný :)

Život je krásný :)