Přeskočit na obsah

Z CPR Jitřenka…

  • od

Na Velký pátek 2. 4. 2021 budou od 9.00 do 17.00 otevřeny  kapličky křížové cesty v
Hranicích u Kostelíčka
pro soukromou pobožnost. Budou pro vás připraveny texty modlitby
křížové cesty a malá soutěž pro děti. Protože možnosti účasti na velkopátečních obřadech
budou omezené, můžete takto prožít sami nebo s rodinou den umučení Pána Ježíše.

Připomínáme vycházku v Teplicích nad Bečvou pro rodiny i jednotlivce, na které si můžete
vyzkoušet, co víte o Velikonocích. Trasa bude připravena od 27. 3. do 5. 4. Soutěžní archy
vzadu v kostele. Bližší informace najdete na webu farnosti a Jitřenky.