Potravinová sbírka pro Charitu Hranice

  • od

V sobotu 21. listopadu můžete svým nákupem podpořit činnost Charity Hranice. V čase od 8 do 18
hodin organizuje Potravinová banka Olomouc společně se zaměstnanci a dobrovolníky Charity
Hranice Potravinovou sbírku v hypermarketu Albert na Zborovské ulici. Veškeré zboží, které ve sbírce
věnujete, zůstává v našem regionu a bude rozděleno potřebným rodinám na hranicku a lipensku.

Které potraviny nejvíce potřebujeme? Masové a rybí konzervy, paštiky, luštěniny, těstoviny, rýži,
dětské mléčné kaše, dětské ovocné a zeleninové výživy.

Děkujeme všem, kteří se letošní Potravinové sbírky zúčastní a přispějí svým nákupem. Velký dík patří
všem zúčastněným dobrovolníkům, bez jejich pomoci bychom sbírku nemohli realizovat.